li3 l2020

DRODZY RODZICE

W trosce o Państwa dzieci, aby zapewnić im odpowiednią opiekę  zmuszona jestem łączyć grupy.

Obecna sytuacja wynika z dużej absencji personelu pracującego  w Żłobku w Opalenicy.

                                                                                

                                                                                      

Z poważaniem

                                                                                             Beata Łukaszewska

                                                                                          Dyrektor Żłobka w Opalenicy

cz17 2020

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Żłobka w Opalenicy informuje, że od 01.07 do 31.08.2020r. do żłobka mogą uczęszczać dzieci po uprzednim zgłoszeniu dziecka na w/w okres.

Informuję, że nadal obowiązują wytyczne MEN i GIS z dnia z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

Z uwagi na powyższe i ograniczoną ilość miejsc decyduje zatrudnienie obojga rodziców ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia w wybranych sektorach gospodarki (w systemie ochrony zdrowia, w służbach mundurowych, w handlu i usługach, w przedsiębiorstwach produkcyjnych związanych z COVID – 19 oraz kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie (zał. nr 1 ) oraz oświadczenie (zał. nr 2) należy pobrać ze strony internetowej: zlobekopalenica.pl i dostarczyć osobiście do placówki w nieprzekraczalnym terminie do 24.06.2020r. ( środa) w godz. 8.00 – 15.00.

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka na okres wakacyjny zostanie przekazana drogą elektroniczną na adres podany w oświadczeniu w dniu 26.06.2020r.

Beata Łukaszewska

Dyrektor

Żłobka w Opalenicy

Załącznik nr 1 zgłoszenie żłobek

Załącznik nr 2 oświadczenie żłobek

Skip to content